Universal Mixing tip

Vi registrerer at mange tannleger sliter med uorginale blandespisser til avtrykksprosedyrene sine. Coltene sine blandespisser er laget for Coltenes produkter, og må ikke forveksles med PrivateLabels. For å gjøre valget sikrere for deg, har Coltene laget en ny universal blandespiss som vi anbefaler deg å bruke.

UNIVERSAL MIXING TIP erstatter 4 av våre andre blandespisser, den sparer deg for frustrasjoner og unødig tidsbruk, og gir deg korrekt blandingsforhold hver gang. De «gamle» appliseringspissene (klare til micro, gule til 50 ml patronene og spreader til Jet Bluebite) passer på den nye blandespissen.  
Trykk her for mere info

  universal-mixing-tip-1