Componeer

componeer_b1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus Componeer

Kasus av
Horten Tannlegesenter
Tannlege Petter Haugen
Trimveien 41B
3188 Horten
NORWAY
Tlf. (+47) 33 04 25 85
http://www.hortentannlegesenter.no/

kasus-componeer-for

FØR

kasus-componeer-etter

ETTER

 


 

componeer-bildegruppe

 

For ytteligere informasjon gå til:
Componeers egne engelske nettsider!

 

Se/last ned ytterligere dokumentasjon:

NIOM:
Siste komposittstudie med Synergy D6

IADR – Abstract:
Tooth-brush-abrasion and thermo-mechanical loading of direct and indirect veneer restorations

Kom i gang med Componeer skallfasetter

Velg et enkelt kasus og sett av god tid!

 1. Start med vurdering av occlusale forhold
 2. Rens tennene og fjern gamle fyllinger. Sandblåsing kan også benyttes
 3. Velg farge på fuktig tann før tørrlegging
 4. Velg tannform og størrelse (36 ulike former)
 5. Tilpass
 6. Tørrlegg, helst med kofferdam
 7. Retraksjonstråder kan brukes, avhengig av preparasjons situasjonen
 8. Preparer, men så minimalt invasiv som mulig
 9. Kontroller på nytt med Contour Guiden når prepareringen er ferdig
 10. Ets både emalje- og dentin overflater
 11. Bond både på emalje- og dentin overflater
 12. Ets også Componeer fasetten hvis den er kontaminert
 13. Fordel bonding på innsiden av fasetten. Ikke lysherd.
 14. Velg komposittfarge og sett på strips etc.
 15. Appliser kompositt på Componeer, ved konkave former appliseres kompositt også på tannoverflaten for å unngå luftblærer.
 16. Plasser Componeer på den aktuelle tannen til den endelige posisjon.
 17. Tilpass og fjern overskuddsmaterialet.
 18. Kontroller fasettenes posisjon (pasienten skal være avslappet og se rett frem)
 19. Start så lysherdingen. Palatinalt 40 sek, facialt 40 sek.
 20. Etter herdig og før finishing kontroller at det er kompositt over alt der det er påkrevd, hvis ikke korriger, gjerne med en Flow.
 21. Puss og poler på vanlig måte.
 22. Viktig: Etterkontroll er nødvendig to til tre uker etter behandlingen. Bondingrester og overskudd på fasadekantene kan tidligst ses etter to uker og kan da selektivt fjernes.

LYKKE TIL!